top of page

ไม่ทำใบหุ้น

ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจะต้องจัดทำขึ้นหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดแล้ว แต่จากเท่าที่ผมสอบถามทั้งเจ้าของบริษัท กรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ พบว่าบริษัทส่วนใหญ่จำนวนมากยังไม่ได้มีการจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเก็บไว้เลย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ในบทความนี้ผมจะพาไปดูสาเหตุที่บริษัทไม่ได้ออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้กันครับ


1. ตอนจดทะเบียน คนที่จดก็ไม่ได้บอก นักบัญชีก็ไม่เคยทัก


สาเหตุที่บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำไว้ เพราะไม่ทราบว่าจะต้องมีการจัดทำใบหุ้นด้วย ส่วนหนึ่งเกิดจากตอนจดทะเบียนจัดตั้ง ผู้ที่ดำเนินการให้ก็ไม่ทราบ หรืออาจจะมองว่าเป็นเอกสารที่จัดทำภายหลังโดยบริษัทเอง (ไม่ได้อยู่ในกระบวนการจดทะเบียน) หรือหากจะรวมเข้าไปในค่าบริการจดทะเบียนก็จะทำให้ค่าบริการสูงขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ นักบัญชีบางท่านเองก็ยังไม่ทราบถึงเรื่องนี้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเองก็ไม่ทราบเรื่องไปด้วย สาเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลายบริษัทยังไม่ได้จัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้


2. เคยได้ยิน แต่คิดว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไร


มีบางบริษัทเคยได้ยินเรื่องของใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น แต่เข้าใจว่าเป็นเอกสารภายในที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ คิดว่าไม่มีค่าปรับ (อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องของภาษีและการปิดงบการเงิน) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากไม่ได้จัดทำไว้ ผลที่ตามมาของการมีเอกสารไม่ครบถ้วนคือ บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกเรียกค่าปรับตามข้อกฎหมายดังนี้

 • มาตรา 8 บริษัทจำกัดใดไม่ทำใบหุ้นมอบให้เป็นคู่มือแก่ผู้ถือหุ้น หรือเรียกค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 1127 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่ทำใบหุ้นตามมาตรา 1128 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 • มาตรา 10 บริษัทจำกัดใดไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามมาตรา 1138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 • มาตรา 11 บริษัทจำกัดใดไม่รักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอไม่เปิดสมุดทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นดูตามมาตรา 1139 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 • มาตรา 25 ในกรณีที่บริษัทจำกัดใดกระทำความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24 กรรมการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ในอดีต เคยมีกรณีที่บริษัทถูกออกหมายเรียกค่าปรับในความผิดนี้มาแล้ว หากมาดูจากจำนวนค่าปรับซึ่งรวมกันหลายหมื่น ก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยครับ และเราสามารถป้องกันได้เพียงแค่จัดทำเอกสารให้ครบถ้วนครับจัดทำใบหุ้น

3. คิดว่าต้องเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นถึงออกได้


ถ้าคุยกันถึงเรื่องหุ้น หลายคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว หุ้นของบริษัทมหาชนที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการดูแลโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แต่หากเป็นบริษัทจำกัดทั่วไป ทางบริษัทจะต้องจัดทำใบหุ้นและส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นเอง โดยจัดทำเป็นใบหุ้นที่มีต้นขั้ว แล้วส่งใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเก็บรักษาไว้ นอกจากนี้ ก็ต้องมีการทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเก็บไว้ที่บริษัทด้วย


4. รู้ว่าต้องทำ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง


บริษัทที่ทราบข้อมูลแล้วว่า ต้องจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และมีความตั้งใจจะทำให้ครบถ้วน แต่ก็พบปัญหาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร รูปแบบไหน ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง และปัจจุบันก็มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาเรื่องนี้ไม่มาก ท้ายที่สุดก็เลยยังไม่ได้จัดทำให้เรียบร้อย สำนักงานบัญชีของเราจึงสร้างช่องทางในการให้ความรู้และให้บริการในเรื่องนี้ครับ


5. เป็นบริษัทในครอบครัว หรือทำร่วมกับเพื่อน จึงไม่จำเป็นต้องทำใบหุ้น


บริษัทในประเทศไทยจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจในครอบครัว เครือญาติ หรือเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนสนิท ที่ตอนเริ่มทำธุรกิจนั้นมาจากการพูดคุยและจดทะเบียนขึ้นมา อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลัก จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเก็บไว้ ซึ่งหากธุรกิจมีความราบรื่น แบ่งผลตอบแทนกันลงตัว ก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ก็มีธุรกิจไม่น้อยที่พอผ่านไปสักระยะเริ่มมีปัญหากัน เพราะเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร ตรงนี้เราจึงควรทำหลักฐานให้ชัดเจนไว้ตั้งแต่แรก โดยใบหุ้นนี้จะเป็นหนึ่งในเอกสารที่จะช่วยลดความขัดแย้งดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีที่มีการส่งมอบหุ้นให้แก่กัน การทำสัญญาโอนหุ้นและแก้ไขออกใบหุ้นใหม่ให้เรียบร้อย ก็จะช่วยลดปัญหาในอนาคตได้ด้วยครับ


ต้องการศึกษาเรื่องใบหุ้นเพิ่มเติม หรือต้องการจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ติดต่อทีมงานของเราได้ที่ลิงค์นี้เลย ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น


ใบหุ้น เป็นหนึ่งในเอกสารที่บริษัทจะต้องออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากจะช่วยป้องกันค่าปรับที่จะเกิดขึ้นแล้ว การออกใบหุ้นยังมีข้อดีอีกหลายอย่างต่อผู้ถือหุ้น ในบทความนี้ผมจะพาไปดูความสำคัญและประโยชน์อื่นๆ ของใบหุ้นว่ามีอะไรกันบ้างครับ


1. ใช้เป็นหลักฐานแสดงการลงทุนที่มีอยู่


เมื่อผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจเปิดบริษัทเพิ่มเติมหรือมีการร่วมลงทุนในหลายๆ บริษัท สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งคือ ผู้ประกอบการจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทไหนบ้าง ในแต่ละบริษัทลงทุนไว้เท่าไหร่ หรือที่สำคัญคือลงทุนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อผู้ประกอบการในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับใบหุ้นเก็บไว้ ก็จะช่วยให้สามารถเช็กได้ว่าเราลงทุนไว้ที่ไหนบ้าง นอกจากนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้บอกคนใกล้ชิดว่าเรามีหุ้นอยู่ที่ไหนบ้าง ใบหุ้นจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้ทายาทได้รู้ถึงธุรกิจที่เราได้ไปลงทุนไว้ครับ


2. ลดโอกาสและปัญหาที่อาจเกิดจากการทำธุรกิจ

โดยเฉพาะการทำธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นจนนำไปสู่การฟ้องร้องในสิทธิ์ต่างๆ การอ้างอิงข้อมูลจาก บอจ.5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) เพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอครับ เพราะสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายมาก หากบุคคลใดที่มีรหัสก็สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้เลย หรืออาจเกิดจากการแจ้งข้อมูลในระบบคลาดเคลื่อนเอาไว้ตั้งแต่แรก การมีใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่แสดงสัดส่วนความเป็นเจ้าของอยู่ในมือ ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญช่วยลดความขัดแย้งลงได้


ข้อดีของใบหุ้น

3. สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

หากผู้ประกอบการได้มีการทำธุรกิจกับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อบริษัท หรือซื้อหุ้นบางส่วนของเรา กรณีนี้นักลงทุนอาจจะมีการขอดูใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าใครคือผู้ถือหุ้นตัวจริงในบริษัทที่ตนเองจะลงทุน และจะได้รับการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นตัวจริง หากนักลงทุนอยากขอดูใบหุ้นที่ออกไว้ แต่ผู้ถือหุ้นไม่มีมาแสดง ก็อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นได้เลยนะครับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

4. ทำให้มีเอกสารครบตามข้อมูลที่ระบุไว้ใน บอจ.5

ใน บอจ.5 หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จะระบุชื่อ ที่อยู่ จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่มีการระบุเลขหมายใบหุ้นและวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่ได้มีการออกใบหุ้นไว้จริงๆ ดังนั้นการออกใบหุ้นให้ครบถ้วนจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทดำเนินการได้ครบตามข้อมูลที่ระบุเอาไว้


5. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทั้งรายเล็กรายใหญ่

ในบางกรณีผู้ประกอบการอาจต้องยืมรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา เพื่อให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นครบ และบุคคลที่ถูกชวนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทใดที่ออกใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกคน ถึงแม้จะถือหุ้นรายเล็กก็ตาม กลับช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อใจให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้นได้ เพราะในบางครั้งผู้ถือหุ้นรายเล็กๆ คิดว่าตัวเราไม่ค่อยมีสิทธิ์อะไรในบริษัท บริษัทจึงควรมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบริษัทไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้สึกถึงความเท่าเทียมในหุ้นที่ตัวเองถืออยู่สำหรับบริษัทไหนที่ยังไม่ได้จัดทำใบหุ้นและส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ แนะนำให้รีบดำเนินการให้ครบถ้วนครับ หากต้องการศึกษาเรื่องใบหุ้นเพิ่มเติม หรือต้องการจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ติดต่อทีมงานของเราได้ที่ลิงค์นี้เลย ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำขึ้น หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการหลายบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ หรือแม้แต่บริษัทที่เปิดมานานแล้วก็ยังไม่ได้จัดทำ เพราะไม่ทราบว่าต้องมีการจัดทำเอกสารเหล่านี้ด้วย


ผลที่ตามมาของการมีเอกสารไม่ครบถ้วน คือ บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกค่าปรับได้ ตามข้อกฎหมายดังนี้

 • มาตรา 8 บริษัทจำกัดใดไม่ทำใบหุ้นมอบให้เป็นคู่มือแก่ผู้ถือหุ้น หรือเรียกค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 1127 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่ทำใบหุ้นตามมาตรา 1128 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 • มาตรา 10 บริษัทจำกัดใดไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามมาตรา 1138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 • มาตรา 11 บริษัทจำกัดใดไม่รักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอไม่เปิดสมุดทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นดูตามมาตรา 1139 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 • มาตรา 25 ในกรณีที่บริษัทจำกัดใดกระทำความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24 กรรมการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท


ในบทความนี้ สำนักงานบัญชี Alternatax จึงขอชวนผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเอกสารทั้งสองนี้ รวมถึงวิธีการออกเอกสารอย่างถูกต้อง


ใบหุ้นคืออะไร ใครที่ต้องออกใบหุ้น


ใบหุ้น คือเอกสารที่บริษัทมีหน้าที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อไว้เป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหุ้น โดยระบุข้อมูลการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นไว้ เช่น ชื่อบริษัท เลขหมายหุ้นที่ระบุในใบหุ้น มูลค่าหุ้น จำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ชื่อผู้ถือหุ้น ลายเซ็นของกรรมการอย่างน้อย 1 คน และตราบริษัท (ถ้ามี)


ใบหุ้นมี 2 แบบ คือ

 1. ใบหุ้นชนิดระบุชื่อ หมายถึงใบหุ้นที่ระบุชื่อของผู้ถือหุ้น

 2. ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ หมายถึงใบหุ้นที่ไม่ได้ระบุชื่อของผู้ถือหุ้น แต่ระบุว่าเป็นหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ซึ่งบริษัทจะออกให้ได้เมื่อเข้าเงื่อนไขว่า

 • ได้มีข้อบังคับของบริษัทอนุญาตให้ออกใบหุ้นได้

 • ออกได้เฉพาะหุ้นได้ใช้ราคา/มูลค่าเต็มเรียบร้อยแล้ว


ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน โดยนับจาก

 • วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท

 • มีการจำหน่ายหุ้นที่เหลือให้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระค่าหุ้นครบ

 • มีการออกใบหุ้นใหม่ ภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัท


สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการออกใบหุ้น สำนักงานบัญชี Alternatax ให้บริการออกใบหุ้นแบบ

ใบหุ้นชนิดระบุชื่อ สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่นี่ บริการออกใบหุ้น


สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคืออะไร ต้องจัดทำเมื่อไหร่


สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คือสมุดที่แสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นตั้งแต่ตอนจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้น

เพิ่ม-ลด แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และรายการต่างๆ บริษัทจะต้องมีการจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และจัดเก็บสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทด้วย


เมื่อทราบถึงความสำคัญแล้ว ผู้ประกอบการจึงควรมีการจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพร้อมปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้น/ผู้ถือหุ้น


การจัดทำในใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น


บริษัทสามารถให้สำนักงานบัญชีช่วยจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งแต่เดิมการออกเอกสาร อาจจะใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปแล้วนำมาเขียนด้วยมือ พอเวลาผ่านไปก็ทำให้ตัวหนังสือบนเอกสารจางหรือเลือนหาย เกิดความไม่สวยงาม เมื่อแก้ไขก็มีรอยขีดฆ่า ดูไม่เป็นระเบียบ


แต่ปัจจุบันสำนักงานบัญชี Alternatax สามารถจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วยการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ พร้อมสามารถใส่ Logo ของบริษัท ทำให้เอกสารมีข้อมูลครบถ้วน สวยงาม เป็นระเบียบ และน่าเชื่อถือ ใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามกับทีมงานของเราได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ ออกใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นข้อมูลในใบหุ้น จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 • Logo บริษัท (เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไม่เหมือนใบหุ้นทั่วไป)

 • ชื่อบริษัท

 • เลขหมายหุ้น

 • ทุนที่จดทะเบียน

 • จำนวนมูลค่าหุ้นละ … บาท

 • ชื่อของผู้ถือหุ้น

 • จำนวนหุ้นที่ถือ

 • จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว

 • วันที่ออกใบหุ้น

 • ลายเซ็นกรรมการ


ส่วนข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จะมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อบริษัท

 • ชื่อเอกสาร

 • เลขหน้า

 • ชื่อผู้ถือหุ้น

 • สถานที่อยู่

 • เลขที่ทะเบียนหุ้น

 • รายการหุ้น ประกอบด้วย วันที่ รายการหุ้น เลขที่ จำนวนหุ้น หมายเลขหุ้น จำนวนเงินหุ้นที่ได้ใช้แล้ว รายการโอนหุ้น เลขที่ใบโอน จำนวนคงเหลือ


หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้น เช่น การโอนหุ้น ถอนหุ้นออก การเพิ่มทุน จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเข้าไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบ e-Filing และบันทึกลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดนเขียนด้วยลายมือ หรือจัดพิมพ์ใหม่ก็ได้


ออกใบหุ้นใหม่และแก้ไขข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ได้หรือไม่


ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ กรณี เช่น


มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเรื่องที่สามารถทำกันเองได้ภายในบริษัท ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลต่อหน้านายทะเบียน กรรมการสามารถดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทและออกใบหุ้นใหม่ โดยหากเป็นกรณีการโอนหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นให้ทำหนังสือตามแบบสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัดระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน จากนั้นให้บริษัทบันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การโอนหุ้นนั้นจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมาย


บริษัทมีการเพิ่มทุน-ลด หมายถึงบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ กรรมการของบริษัทจึงต้องทำใบหุ้นใหม่ขึ้นมา โดยมีเลขหมายหุ้นใหม่ที่ลำดับต่อจากเลขหมายหุ้นสุดท้ายของหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น


บริษัทเวนคืนใบหุ้น หมายถึง บริษัทเรียกคืนใบหุ้นเดิมทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น แล้วทำการออกใบหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น


ในแต่ละปี บริษัทจะต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณางบการเงิน ฯลฯ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่กรรมการจะได้มีการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งหลังจากวันที่ 7 ก.พ.66 หากบริษัทที่มีใบหุ้นชนิดระบุชื่อ บริษัทไม่จำเป็นต้องประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการลงหนังสือพิมพ์แล้ว โดยสามารถใช้การส่งเอกสารนัดหมายหรือทางไปรษณีย์ตอบรับเพียงช่องทางเดียวได้เลย


ติดต่อสอบถามบริการออกใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกับทีมงานของเราได้ที่ลิงค์นี้เลย ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

bottom of page