top of page

บริการทำบัญชีดิจิทัล และภาษี

 
 

บริการทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ให้ธุรกิจและองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยสำนักงานบัญชีดิจิทัล ที่ให้บริการโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆ มากว่า 20 ปี

 

สำนักงานบัญชีดิจิทัล

 

สำนักงานบัญชี อัลเทอร์เนแทกส์ ใช้ระบบบัญชีดิจิทัลในการสื่อสารกับผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดทำบัญชี ภาษี และงบการเงิน สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา


อ่านบทความวิธีการใช้ระบบบัญชีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้าได้ ที่นี่  

 
สำนักงานบัญชีอัลเทอร์เนแทกส์

บริการทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

 

บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่กิจการที่จัดตั้งใหม่ กิจการ SME หรือกิจการขนาดกลาง โดยเฉพาะกิจการที่ต้องการข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องและเน้นการทำบัญชีผ่านระบบออนไลน์

 

เรามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจด้าน IT ซอฟต์แวร์ ร้านอาหาร และธุรกิจซื้อมาขายไป ทั้งแบบมีหน้าร้านและแบบออนไลน์

ปรึกษาด้านภาษี และจัดการสิทธิประโยชน์

 

เรามีบริการด้านที่ปรึกษาทางภาษี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพื่อช่วยวางแผนภาษีให้กับกิจการบนหลักการที่ถูกต้อง

 

โดยเฉพาะกิจการที่เจ้าของและผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน จะช่วยให้วางแผนภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทำได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน และได้รับประโยชน์เต็มที่
 

รูปแบบบริการทำบัญชีและภาษี

 

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

 

เรามีพาร์ตเนอร์ที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ที่คอยช่วยประเมินระบบการควบคุมภายในให้กิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

จดทะเบียนและวางระบบบัญชี

 

เรามีทีมงานไปรับเอกสารถึงที่สำหรับการดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เช่น การจัดตั้งบริษัทใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือย้ายอยู่บริษัท ฯลฯ

แบ่งเบางานคีย์เอกสาร

 

สำหรับธุรกิจที่ต้องการนักบัญชีช่วยงานภายในของกิจการ แต่ยังไม่ต้องการจ้างพนักงานประจำ ทางเรามีบริการสำหรับการช่วยจัดทำเอกสารภายใน เช่น ออกใบวางบิล หรือช่วยประสานงานต่างๆ ตามแต่กรณี

วิเคราะห์งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชี (CPA)

 

บริการใหม่ของเรา สำหรับกิจการที่ต้องการให้ผู้สอบบัญชีช่วยวิเคราะห์ตัวเลขบนงบการเงิน เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน และเห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาหรือแก้ไข รวมถึงมีความเข้าใจตัวเลขที่แสดงในงบการเงินเพื่อนำไปวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ช่วยสรรหาพนักงานด้านบัญชี

 

สำหรับกิจการที่เติบโตและต้องการสรรหานักบัญชีประจำ ทางเราให้บริการโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยคัดสรรนักบัญชีที่มีความเหมาะสมให้แก่กิจการ

วิเคราะห์กระแสเงินสด โดยผู้สอบบัญชี (CPA)

 

สำหรับกิจการที่ไม่ได้วางระบบการรับจ่ายเงินโดยเฉพาะเงินสดของบริษัท ทางเราให้บริการในการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกระแสเงินสดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะช่วยให้ทราบถึงที่มาที่ไปของรายการเงินให้ยืมหรือเงินกู้ยืมจากกรรมการ

ราคาค่าบริการทำบัญชีและภาษี

 

รายครั้ง

เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

 • ให้คำปรึกษาระบบบัญชีและภาษี  

 • บริการวางระบบบัญชี

 • วางแผนภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

 • เข้าร่วมและให้คำแนะนำกรณีโดนสรรพากรเรียกพบ

รายเดือน

เริ่มต้นที่ 4,000 บาท

 • บันทึกรายการทางบัญชี

 • ยื่นแบบภาษี

 • นำส่งแบบประกันสังคม

 • ปิดงบการเงินรายเดือน

 • ปิดงบการเงินรายปี

 • สามารถให้บริการผ่านระบบบัญชีออนไลน์
   

รายปี

เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

 • ปิดงบการเงินรายปี

 • ตรวจสอบแบบภาษีที่ยื่นไว้ระหว่างปี 

 • สามารถให้บริการผ่านระบบบัญชีออนไลน์


   

ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

 • ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) เพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความถูกต้อง


 

bottom of page