top of page

ปรึกษาบัญชี ภาษี

จะเริ่มต้นขอคำปรึกษาด้านบัญชีอย่างไร สำนักงานบัญชี อัลเทอร์เนแทกส์ ยินดีตอบคำถามเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการถามกันเข้ามาบ่อยๆ หรือหากต้องการพูดคุยกับทีมงานโดยตรง โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเบื้องต้น เพื่อให้ทีมงานประเมินแนวทางการบริการด้านบัญชีและภาษีได้ตรงใจคุณที่สุด

 

สำนักงานบัญชีอัลเทอร์เนแทกส์ ให้บริการอย่างไร

 

กิจการที่ใช้วิธีออกเอกสารแบบแมนวล เช่น ใช้โปรแกรม Excel ทีมงานจะให้บริการทำบัญชีในรูปแบบออฟไลน์

แต่กิจการที่มีการใช้ระบบบัญชีออกเอกสารและจัดทำงบการเงินออนไลน์ เช่น โปรแกรมบัญชี FlowAccount ทีมงานสามารถให้บริการทำบัญชีออนไลน์โดยใช้ระบบบัญชีของกิจการร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลรวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน

นักบัญชีสามารถเข้าปรับปรุงและตรวจสอบบัญชีได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้กิจการรับทราบสถานะทางการเงินของกิจการได้อย่างแม่นยำที่สุด

ผู้ประกอบการทำงานร่วมกับนักบัญชีอย่างไร

 

สำหรับกิจการที่ไม่ได้ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชีเป็นรายเดือน หรือตามแต่ตกลง เพื่อให้ทีมงานนำมาบันทึกบัญชีและคำนวณภาษีให้

สำหรับกิจการที่ใช้ระบบออกเอกสารและทำบัญชีออนไลน์ ทีมงานจะขอให้ผู้ประกอบการให้สิทธิ์ในการเข้าระบบ เพื่อเข้าตรวจสอบรายการต่างๆ ของที่กิจการ ปรับปรุงรายการ รวมถึงทำรายการด้านบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีการขอเอกสารสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม

ราคาบริการทำบัญชีสำหรับกิจการที่ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ และทำบัญชีแบบแมนวลแตกต่างกันอย่างไร

 

ราคาบริการทำบัญชีสำหรับกิจการที่ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ สามารถกำหนดค่าบริการทางบัญชีบางส่วนในราคาที่ถูกกว่ากิจการที่ทำบัญชีแบบแมนวลได้

เนื่องจากกิจการที่ใช้ระบบบัญชีออนไลน์จะมีรูปแบบเอกสารที่ถูกต้อง เลขที่เอกสารมีการเรียงลำดับชัดเจน ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อนของนักบัญชีได้

ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาการเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ที่มีความเหมาะสมกับขนาดของกิจการได้

สามารถติดต่อทีมงานเพื่อให้เราแนะนำได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062-428-2626 หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของคุณเบื้องต้นไว้ เพื่อให้ทีมงานประเมินแนวทางการให้คำปรึกษากับคุณได้ทันที คลิกที่นี่

หากกิจการต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบบัญชีออนไลน์จะเริ่มต้นได้อย่างไร

 

การวางระบบบัญชี ซึ่งรวมถึงการกำหนดแผนผังทางเดินของเอกสาร จะช่วยลดรูรั่ว หรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการติดขัดในการดำเนินธุรกิจ

 

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความถูกต้อง และลดเวลาในการค้นหาหรือติดตามเอกสารต่างๆ ส่งผลให้กิจการมีเวลาในการพัฒนาด้านรายได้ของกิจการมากขึ้น

 
 

การวางระบบบัญชีมีความสำคัญกับกิจการอย่างไร

 

การวางแผนภาษีของกิจการควรเริ่มเมื่อไหร่ และเริ่มต้นอย่างไร

การวางแผนภาษีที่ดีควรเริ่มตั้งแต่ต้นรอบระยเวลาบัญชี เพื่อให้กิจการสามารถวางแผนการจัดการทั้งรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น และรายได้ที่จะเข้ามา

 

ในการดำเนินงานนั้น กิจการควรมีการวางแผนร่วมกันกับนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยให้กิจการสามารถประหยัดภาษีตามหลักการของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

กิจการจำเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในหรือไม่

 

สำหรับกิจการขนาดเล็กที่กระบวนการทำงานไม่ซับซ้อนหรือพนักงานมีจำนวนน้อย เจ้าของกิจการสามารถดำเนินการสุ่มตรวจสอบการทำงานเป็นระยะๆ ได้ด้วยตนเอง

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการเริ่มขยาย มีพนักงานและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นในระดับที่เจ้าของกิจการไม่สามารถตรวจสอบเองได้ทั้งหมด การเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง

หากต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร

 

ในปัจจุบัน การดำเนินการด้านงานทะเบียนต่างๆ มีความสะดวกมากขึ้นจากการทำผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปทำรายการควรศึกษาถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในภายหลัง

 

การจ้างผู้ให้บริการทางด้านนี้โดยตรงจึงมีความสะดวกแก่เจ้าของกิจการ เพียงแค่ติดต่อกับทีมงาน คลิกที่นี่ เราจะแจ้งเอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ และเข้าไปรับเอกสารถึงพื้นที่ที่ท่านสะดวก (เฉพาะเขตจตุจักร พื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

หากต้องการสรรหาพนักงานบัญชีผ่านทาง Alternatax มีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

 
 

ปัญหาที่เราได้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งคือ พนักงานที่บริษัทรับเข้าไปยังขาดความรู้หรือหลักการด้านบัญชีและภาษี

 

ทางเรามีกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการคัดสรรพนักงาน โดยจะต้องผ่านการทดสอบและผ่านการสัมภาษณ์โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยคัดสรรนักบัญชีที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของธุรกิจ

 

สำหรับการให้บริการของเราเป็นลักษณะการจ้างก่อนจ่าย ดังนั้นกิจการจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อลงโฆษณา และดึงข้อมูลมาเรียกสัมภาษณ์ เพียงแค่แจ้งคุณสมบัติที่กิจการต้องการ ทางเราจะคัดสรรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่และส่งให้กิจการพิจารณาต่อไป

 

การวิเคราะห์งบการเงินสำคัญอย่างไร

 

งบการเงินที่ถูกต้องจะเป็นรายงานที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจว่ากำลังมีทิศทางแบบใด

 

ซึ่งเจ้าของกิจการควรทราบรายละเอียดในแต่ละบรรทัดของงบการเงินว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา

 

การวิเคราะห์กระแสเงินสดสำคัญอย่างไร

 

หลายๆ กิจการมียอดขายที่ดีแต่กลับขาดสภาพคล่อง หรือบางกิจการก็ไม่เคยทราบเลยว่า รายการเงินให้กู้ยืมหรือเงินกู้ยืมจากกรรมการมีที่มาที่ไปอย่างไร

 

การวิเคราะห์กระแสเงินสดจึงเป็นคำตอบของในการหาที่มาของการเข้าและออกของเงิน ซึ่งจะช่วยให้กิจการเข้าใจและวางแผนกระแสเงินสดได้อย่างทันเวลา

 
bottom of page