top of page

Outsource Admin

ธุรการบัญชี

 
 

บริการจัดหาแอดมินช่วยงานเอกสารและทำบัญชี ที่ได้ที่ปรึกษาจากสำนักงานบัญชีคอยสนับสนุน และดูแลความเรียบร้อยของกิจการ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจ้างพนักงานเอง

Outsource Admin ธุรการบัญชี.JPG
บริการธุรการบัญชีด้านใดบ้าง.jpg

บริการธุรการบัญชีด้านใดบ้าง

  • จัดทำเอกสารทางการค้าของบริษัท เช่น หนังสือรับรองหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

  • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่ได้รับ เพื่อบันทึกรายการเข้าระบบ FlowAccount

  • กระทบยอดรายการขายกับรายงานที่ได้จากแพลตฟอร์ม Shopee หรือ Lazada

  • จัดทำใบกำกับภาษี กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (โดยเป็นไปตามรอบการออกเอกสาร)

  • ประสานงานกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการหลัก (ตามสิทธิ์ที่ได้รับ)

ใช้บริการ Outsource Admin กับเราดีอย่างไร

ประหยัดค่าใช้จ่ายกิจการ

ได้แอดมินที่เข้าใจบัญชี

มีที่ปรึกษาบัญชีโดยตรง

ช่วยกิจการที่ยังไม่พร้อมจ้างแอดมินประจำ หรือแก้ปัญหาการเข้า-ออกของแอดมิน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานหรือการดำเนินกิจกรรมภายในธุรกิจ

เราคัดเลือกแอดมินที่มีประสบการณ์การทำบัญชี-ภาษี และใช้เครื่องมือออนไลน์ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้ประสานงานรวดเร็วและติดตามได้

หากกิจการมีปัญหางานภายใน จะได้รับคำปรึกษาจากทีมบัญชี Alternatax โดยทันที จึงเสมือนมีนักบัญชีที่คอยดูแลแอดมินและกิจการควบคู่ไปด้วย

บริการธุรการบัญชีเหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการที่ขาดผู้ช่วยทำเอกสาร

  • ผู้ประกอบการที่มีแอดมินที่ยังไม่เข้าใจการทำบัญชี

  • ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแอดมินชั่วคราว 

ธุรการบัญชีเหมาะกับใคร.jpg

ราคาบริการ Outsource Admin

เริ่มต้นที่

5,500 าท/เดือน

ใช้ Program Online กิจการ รับ-ส่งเอกสารรายเดือนให้ Alternatax

 

เริ่มต้นที่

7,500 าท/เดือน

ใช้ Program Online ของ Alternatax รับเอกสารตรงจากซัพพลายเออร์

ใช้บริการ Outsource Admin กับเราดีอย่างไร

ประหยัดค่าใช้จ่ายกิจการ

ได้แอดมินที่เข้าใจบัญชี

มีที่ปรึกษาบัญชีโดยตรง

ช่วยกิจการที่ยังไม่พร้อมจ้างแอดมินประจำ หรือแก้ปัญหาการเข้า-ออกของแอดมิน ทำให้ขาดความต่อนเนื่องในการประสานงานหรือการดำเนินกิจกรรมภายในธุรกิจ

เราคัดเลือกแอดมินที่มีประสบการณ์การทำบัญชี-ภาษี และใช้เครื่องมือออนไลน์ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้ประสานงานรวดเร็วและติดตามได้

หากกิจการมีปัญหางานภายใน จะได้รับคำปรึกษาจากทีมบัญชี Alternatax โดยทันที จึงเสมือนมีนักบัญชีที่คอยดูแลแอดมินและกิจการควบคู่ไปด้วย

คำถามที่พบบ่อย

bottom of page